جمعیت کانادا | Canada Population

جمعیت کشور کانادا چقدر می‌باشد؟

جمعیت کشور کانادا

در زمان ویرایش این مطلب یعنی در اواخر ماه می سال 2021 میلادی جمعیت کشور کانادا برابر با 38 میلیون و 40 هزار نفر می‌باشد.