ساسکاچوان | SK | Saskatchewan

معرفی استان ساسکاچوان در کشور کانادا
ساسکاچوان یکی از ایالت‌های کشور کانادا می‌باشد.