جزیره پرنس ادوارد | PE | Prince Edward Island

معرفی جزیره پرنس ادوارد در کشور کانادا

جزیره پرنس ادوارد یکی از ایالت‌های 10 گانه کشور کانادا می‌باشد که به صورت ایالتی اداره می‌شود.